Mike Pompeo: Trump sẽ lãnh đạo thế giới mới chống lại Trung Quốc, Nga và Iran

Reuters – Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm thứ ba 4/11 tuyên bố là một trật tự thế giới mới sẽ thành hình trong đó Washington sẽ củng cố vị trí lãnh đạo của mình nhằm ngăn chận các ‘thế lực xấu xa’ vươn lên như Nga, Trung Quốc và Iran.

Trong một tuyên bố có vẻ đi ngược với chủ thuyết ‘nước Mỹ trên hết’ của TT Trump, ông Pompeo cho hay ‘TT Trump sẽ không từ bỏ vai trò lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ, nhưng sẽ tái tạo lại thế giới sau Đệ Nhị Thế Chiến dựa trên căn bản chủ quyền quốc gia, thay vì là các định chế quốc tế’

Trong bài diễn văn trước cử tọa là các nhà ngoại giao và viên chức, Ngoại Trưởng Pompeo nói: “Tuân theo truyền thống tốt đẹp nhất của nền dân chủ vĩ đại của chúng ta, chúng ta đang tìm cách nối kết nhiều quốc gia trên toàn cầu nhằm xây dựng một trật tự tự do mới cho thế giới nhằm ngăn chận chiến tranh và tạo thịnh vượng chung”

Ông Pompeo nhấn mạnh: “Chúng ta đang hành động nhằm duy trì, bảo vệ và mở mang một thế giới bao gồm các quốc gia có chủ quyền, một thế giới rộng mở, công bằng, tự do”, sau đó ông còn thêm là “trước đây Trung Quốc đã lợi dụng nhằm hưởng lợi khi Hoa Kỳ tự ý rút lui khỏi vị trí lãnh đạo như thế”

Photo Credit: AFP

Ông Pompeo cũng cho hay TT Trump sẽ thúc dục cả Ngân Hàng Hàng Thế Giới lẫn Quỹ Tiền Tệ Thế Giới không nên tiếp tục tài trợ cho các quốc gia như Trung Quốc nữa, với lý do là các xứ này đã cắm rễ khá mạnh trên các thị trường tài chính thế giới rồi.

Bài nói chuyện của Ngoại Trưởng Pompeo cho thấy ‘TT Trump đang tái tạo lại một trật tự thế giới, chứ không phá bỏ nó’, đồng thời trấn an các tiếng nói chỉ trích từ các đồng minh của Hoa Kỳ là chủ trương tự cô lập của TT Trump đang phá hoại thế liên kết của phương Tây trong nhiều lãnh vực, từ thay đổi khí hậu đến an ninh và mậu dịch.

Trần Vũ