Gia đình 4 người ở Orange County, kiếm $90,000/năm bị coi là ‘nghèo’

Tiêu chuẩn thu nhập trước đây được coi là khá giả, bây giờ bị coi là “nghèo,” và đó là điều đang xảy ra tại Orange County, nơi có nhiều người Việt nhất hải ngoại.

Theo nhật báo The Orange County Register, dựa báo cáo năm 2018 của Bộ Phát Triển Gia Cư Hoa Kỳ (HUD), một gia đình bốn người ở Orange County, nếu có thu nhập $87,450/năm, hoặc ít hơn, bị coi là có “thu nhập thấp.”

Đây là mức “thu nhập thấp” cao hàng thứ tám tại Hoa Kỳ, vẫn theo HUD.

Tại Los Angeles County, mức này là $77,500, cao hàng thứ 18 toàn quốc.

Để so sánh, các quận hạt xa bờ biển, trong vùng Inland Empire, có mức $53,900, cao hơn mức trung bình của các đô thị Mỹ một chút.

HUD đưa ra tiêu chuẩn này hàng năm dựa theo thu nhập trung vị (median) khai trong thống kê dân số, theo OCR.

Các dữ kiện này được dùng để quyết định một người hoặc một gia đình có đủ tiêu chuẩn hưởng nhiều chương trình khác nhau của liên bang, bao gồm trợ cấp gia cư, toàn phần hoặc một phần.

Các cơ quan chính phủ và công ty tư nhân cũng dựa trên các tiêu chuẩn này để tính toán các chương trình trợ giúp.

California vẫn là một trong những nơi có “tiêu chuẩn nghèo” cao nhất nước Mỹ.

Sáu trong số 11 mức cao nhất thuộc về các đô thị ở California.

San Francisco có “tiêu chuẩn nghèo” cao nhất Hoa Kỳ, $117,400/năm cho một gia đình bốn người, vẫn theo HUD.